Jaarverslag 2022

Walewyc Mavo

Schoolplan 2023-2026

In 2022 heeft het team van de Walewyc mavo, samen met de andere scholen van Scholengroep De Langstraat,  zich beziggehouden met de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan 2023-2026. Vanuit de centrale bedoeling Samen in ontwikkeling én zelf in beweging, maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld” hebben we drie basisprincipes geformuleerd, van waaruit we de komende jaren het onderwijs op onze school verder gaan ontwikkelen.  Het eerste principe gaat over het onderwijs in balans. We willen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming beter in balans brengen. Het tweede principe gaat over de samenwerking met de omgeving. De school wil de buitenwereld binnenhalen en de leerlingen bij het onderwijs naar buiten laten gaan. Het derde principe gaat over leiderschap in ontwikkeling.  We willen dat iedereen in de school, leerlingen , docenten en ondersteunend personeel leiderschap neemt over zijn eigen ontwikkeling. Het nieuwe schoolplan sluit naadloos aan op het schoolplan dat we in 2022 afrondden.
 

 

Eindelijk weer terug naar normaal

Nadat we in 2022 uit de coronaperiode kwamen, hebben we ingezet op de doorontwikkeling van maatwerk voor leerlingen. Door projecten als “Sprinten en Springen” konden ruim 30 leerlingen versneld een examen afleggen voor een vak, of een vak op hoger niveau (havo) afsluiten. Ook konden samenwerkingsafspraken met MBO-scholen én bedrijven in de regio weer opgepakt worden. Nieuwe initiatieven ontstonden voor samenwerking, zoals met het ROCTilburg  en met het Koning Willem1-college.


Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Door de overheid (ministerie én gemeente) zijn er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs middelen ingezet om de achterstand op cognitief en sociaal gebied in te halen. We hebben een inhaalprogramma geboden en extra begeleidingslessen en vakondersteuning om op cognitief gebied leerlingen te ondersteunen. Echter het welzijn van de leerlingen, de sociale ontwikkeling en persoonsvorming van hen, bleek het grootste aandachtspunt voor de leerlingen van onze school. Veel interventies zijn gepleegd, zoals individuele coaching maar ook ondersteuning van groepsprocessen met de aandacht op omgaan met elkaar. Resultaten en kansenverbetering

Uiteindelijk waren we tevreden over de resultaten die behaald. Het slagingspercentage lag boven het landelijk gemiddelde en alle indicatoren gesteld door de inspectie zijn ruim behaald.

Wel hebben we in 2022 geconstateerd dat een grotere groep ouders/verzorgers beroep deed op extra ondersteuning, zowel op psycho-sociaal gebied als op financieel gebied. De school heeft gezinnen ondersteund door een gratis aanbod van schoolmaterialen als laptop of anderszins. Ook de deelname aan alle (buitenles)activiteiten en projecten van de school is mogelijk gemaakt. De komst van maatschappelijk werk en jongerenwerk in de school is zeer waardevol gebleken afgelopen jaar voor zowel leerlingen en hun ouders als de medewerkers van de school. Door intensieve contacten met de ouders/verzorgers en het meedenken in kansen door o.a. maatwerk te bieden, hebben we een goed fundament gelegd voor de toekomst.