Dit willen ouders weten

Walewyc Mavo

Slagingspercentages

De aanpak van onze school heeft bewezen effect. Onze school scoort heel goed in de beoordelingen van de inspectie en we hebben hoge slagingspercentages

 

Gezonde school

Wij zijn een gezonde school. Gezonde leerlingen voelen zich beter en dat draagt bij aan de ontwikkeling en leerprestaties. We stimuleren een gezonde leefstijl door hier aandacht aan te besteden in de klas. In de kantine verkopen we gezonde broodjes, fruit en dranken. Lees hier meer over onze gezonde en sportieve school.

 

Devices

In de klas werken we naast leerboeken met een laptop. Met digitaal lesmateriaal kunnen we goed aansluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling. Naast het aanschaffen van een laptop is het ook mogelijk om er eentje te huren via onze partner The Rent Company. Bekijk hier onze bestelflyer.

 

Ouderbijdrage

Om leuke extra activiteiten te organiseren voor de leerlingen vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bedraagt € 30,- per leerjaar van de school. Daarnaast wordt er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals een buitenlandse reis, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Lees hier meer over in onze schoolgids.

 

Lesgeld en gratis boeken

Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Over de bestelprocedure ontvangen ouders tijdig bericht. De Walewyc Mavo biedt elke week gratis huiswerkbegeleiding en vakondersteuning aan. 


Voor meer informatie kunt u onze schoolgids hier bekijken.