Over ons

Walewyc Mavo

Ons doel

De Walewyc Mavo is een kleinschalige, regionale mavoschool waar we vmbo gemengde en theoretische leerweg bieden. In de brugklas bieden we twee richtingen: de Mavo-brugklas en de Olympiaklas. Ons doel is jou zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw toekomst. Dat doen we binnen de schoolmuren en daarbuiten met lessen die bij jou passen. Je krijgt bij ons volop kansen en er valt ook veel te kiezen. Lees hier meer over ons onderwijs.

 

Ons gebouw

Wij zijn trots op ons mooie, ruime en kleurrijke gebouw. Er is genoeg ruimte om in de pauzes met vrienden bij elkaar te zitten. Verder is er supergoede wifi, zijn er moderne praktijklokalen en hebben we in alle lokalen een activboard. De Walewyc Mavo deelt het schoolgebouw met het Dr. Mollercollege, iedere school heeft zijn eigen lesvleugel. Zo is de Walewyc een kleine school in een groot gebouw. Het schoolgebouw heeft allerlei faciliteiten waar beiden scholen gebruik van kunnen maken. 

 

Onze waarden

Goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen, dat zijn de waarden van ons schoolbestuur die we volgen. Deze waarden sluiten aan bij onze christelijke, katholieke identiteit. Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd op de Walewyc Mavo.

 

Onze aanpak

De Walewyc Mavo staat voor duidelijkheid en structuur. Wij vinden het belangrijk dat je je persoonlijk ontwikkelt en goed leert omgaan met anderen. Daarom richten wij ons op: hoofd, hart en lijf.

  • Het hoofd is: kennis opdoen, hard werken, resultaat halen en talent ontwikkelen.
  • Het hart is: goed omgaan met elkaar, verbondenheid met anderen, zelfbewustzijn voelen, vertrouwen hebben en een veilige leeromgeving voor 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Het lijf is: actief bezig zijn binnen en buiten de lessen, sportief, creatief en gezond, een breed pakket examenvakken en sport- en kunstklassen buiten schooltijd.

Ook hebben we een aantal huisregels: veilig, verantwoordelijk, vriendelijk en verstandig. We noemen ze ook wel de vier V’s. Lees hier onze huisregels.

 

Onze organisatie

De leiding van de Walewyc Mavo is in handen van:

  • Directeur: Nicolle Sommer
  • Adjunct-directeuren: Saskia Jessen en René Bregonje
  • Leerjaarcoördinatoren: Jelle Fitters, Simone van Balkom, Loes Dieltjens en  Nicky Jansen

 

De Walewyc Mavo maakt deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Net als het Dr. Mollercollege, De Overlaat in Waalwijk, het d’Oultremont College in Drunen en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel.

Walewyc Mavo