Praktisch

Walewyc Mavo

Lestijden

Alle klassen hebben les van het eerste tot en met het achtste of negende uur. Bijzonder aan onze school is dat je geen tussenuren in je rooster hebt staan in klas 1 t/m 4! Als docenten afwezig zijn, kan het rooster wijzigen. Via de app Magister of de ELO (elektronische leeromgeving) brengen we je daarvan op de hoogte. Wij verwachten dat je op alle dagdelen van 8.15 tot 16.15 uur beschikbaar bent. In de eerste klas zit je maximaal tot 15.30 uur op school.

1e uur (begeleidingsuur) 08.15 – 08.45 uur
2e uur 08.45 – 09.30 uur
3e uur 09.30 – 10.15 uur
4e uur 10.15 – 11.00 uur
Pauze 11.00 – 11.15 uur
5e uur 11.15 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.45 uur
Pauze 12.45 – 13.15 uur
7e uur 13.15 – 14.00 uur
8e uur 14.00 – 14.45 uur
9e uur (huiswerkbegeleiding en vakondersteuning) 14.45 – 15.30 uur
10e uur (huiswerkbegeleiding en vakondersteuning) 15.30 – 16.15 uur

 

Vakantieplanning

De vakantieplanning voor het schooljaar 2022 – 2023 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Ziekmelden

Als je ziek bent, kunnen je ouders je ziekmelden door te bellen naar school. Als je weer beter bent, dan dienen je ouders een ingevuld verzuimbriefje mee te geven. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. Ongeoorloofd lesverzuim melden we aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Leerling- en ouderportaal

Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten.

 

Magister en de ELO

In de app Magister vind je jouw rooster, informatie over je aanwezigheid, je cijferoverzicht en belangrijke bijeenkomsten. Zowel jij als je ouders kunnen in de app. Bekijk hier de handleiding. Via Magister heb je ook toegang tot de ELO. Docenten plaatsen hier informatie over hun vak, zoals opdrachten, nakijkbladen, werkbladen, aantekeningen, links en nog veel meer.

 

Download Magister voor IOS

Download Magister voor Android