Praktisch

Walewyc Mavo

Lestijden

Alle klassen hebben les van het eerste tot en met het achtste of negende uur. Bijzonder aan onze school is dat je geen tussenuren in je rooster hebt staan in klas 1 t/m 4! Als docenten afwezig zijn, kan het rooster wijzigen. Via de app Magister of de ELO (elektronische leeromgeving) brengen we je daarvan op de hoogte. Wij verwachten dat je op alle dagdelen van 8.15 tot 16.15 uur beschikbaar bent. In de eerste klas zit je maximaal tot 15.30 uur op school.

 1e uur (begeleidingsuur 08.15 - 08.45 uur
 2e uur 08.45 - 09.30 uur
 3e uur 09.30 - 10.15 uur
 4e uur 10.15 - 11.00 uur
 Pauze 11.00 - 11.15 uur
 5e uur 11.15 - 12.00 uur
 6e uur 12.00 - 12.45 uur
 Pauze 12.45 - 13.15 uur
 7e uur 13.15 - 14.00 uur
 8e uur 14.00 - 14.45 uur
 9e uur (huiswerkbegeleiding + vakondersteuning) 14.45 - 15.30 uur
10e uur (huiswerkbegeleiding + vakondersteuning) 15.30- 16.15 uur       

 

Vakantieplanning

De vakantieplanning voor het schooljaar 2023 – 2024 en voor 2024-2025 vindt u hieronder:

Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart + dag erna 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024
Vakantieplanning 2024-2025 -
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart + dag erna 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

 

 

Ziekmelden

Als je ziek bent, kunnen je ouders je ziekmelden door te bellen naar school. Als je weer beter bent, dan dienen je ouders een ingevuld verzuimbriefje mee te geven. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. Ongeoorloofd lesverzuim melden we aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Leerling- en ouderportaal

Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten.

 

Magister en de ELO

In de app Magister vind je jouw rooster, informatie over je aanwezigheid, je cijferoverzicht en belangrijke bijeenkomsten. Zowel jij als je ouders kunnen in de app. Bekijk hier de handleiding. We werken ook met de digitale leeromgeving in Teams. Docenten plaatsen hier informatie over hun vak, zoals opdrachten, nakijkbladen, werkbladen, aantekeningen, links en nog veel meer.

 

Download Magister voor IOS

Download Magister voor Android