Jaarverslag 2023

Walewyc Mavo

Organisatie in ontwikkeling

De Walewyc Mavo heeft zich in 2023 beziggehouden met onderwijsontwikkeling vanuit het schoolplan 2023-2026.  

De drie richtinggevende principes: onderwijs in balans, betrekken van de omgeving en leiderschap van 2d naar 3d geven daarin houvast. Onderwijs op de Walewyc  mavo is waardengedreven onderwijs: voor iedereen binnen de school geldt dat we zelfbewust willen zijn, dat we vertrouwen hebben in elkaar, verbonden zijn met elkaar en dat iedereen zich veilig kan ontwikkelen in een kansrijke omgeving.

 

Nationaal programma onderwijs

Door de overheid (ministerie én gemeente) zijn er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs de laatste middelen ingezet om de achterstand op cognitief en sociaal gebied in te halen. We hebben een inhaalprogramma geboden en extra begeleidingslessen en vakondersteuning om op cognitief gebied leerlingen te ondersteunen. Echter het welzijn van de leerlingen, de sociale ontwikkeling en persoonsvorming van hen, blijkt het grootste aandachtspunt voor de leerlingen van onze school. Veel interventies zijn gepleegd, zoals individuele coaching maar ook ondersteuning van groepsprocessen met de aandacht op omgaan met elkaar. 

Nu de middelen van de overheid stoppen, borgen we een aantal zaken in de school, zoals de opzet van de zorgstructuur als de structurele begeleiding op maat voor én na schooltijd.


Werkdrukmiddelen
In 2023 heeft het team zich kunnen uitspreken over de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen. Er is een inventarisatie gedaan van bestedingsmogelijkheden. Het team heeft aangegeven dat zij de middelen willen inzetten voor klassenverkleining, verhogen van faciliteiten voor mentoraat en/of het aantrekken van onderwijsassistenten voor begeleiding in de open leercentra. De inzet van individuele werkdrukmiddelen zijn met de medewerkers persoonlijk afgestemd. Zij hebben gekozen voor verlichting van taken of vermindering van lessen. Hierin proberen we zoveel mogelijk maatwerk te verlenen, omdat verlichting van werkdruk voor iedereen anders is.

Jaarthema

De Walewyc Mavo maakt onderdeel uit van Scholengroep De Langstraat. Alle scholen, waaronder de Walewyc Mavo, zijn een traject ingegaan in het kader van Onderwijs in Transitie. Met de hulp van een externe partij heeft de school samen met leerlingen en ouders de visie opnieuw vastgesteld voor de komende jaren. Vanuit de gedeelde visie zijn uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de thema’s: persoonlijke groei, ervaringsleren én leren van en met elkaar. Onderwijsprojecten in allerlei mogelijke verschijningsvormen worden onderdeel van dat onderwijs. De banden met het bedrijfsleven en het havo en MBO worden de komende jaren versterkt.