Begeleiding en ondersteuning

Walewyc Mavo

Om jou alle kansen te geven voor je ontwikkeling, krijg je goede begeleiding. Op de Walewyc vinden we structuur belangrijk. Dat geeft jou duidelijkheid. Zo kun je je goed concentreren op je schoolwerk en boek je de beste resultaten. Je kunt altijd op ons team van professionals terugvallen als je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt.

 

Mentor

Jouw mentor staat altijd voor je klaar. Hij of zij kijkt naar je studieresultaten, maar let ook op of je goed in je vel zit. De mentor is speciaal voor deze taak getraind en is het eerste aanspreekpunt voor zowel jou als je ouders.

 

Dagelijkse begeleiding

Op onze school is er elke ochtend van 8.15 tot 8.45 uur een begeleidingsmoment. De docenten helpen je dan met vragen over het huiswerk of andere zaken die je bezighouden. Elke dag is er ook na de lessen een begeleidingsuur ingeroosterd voor pre-teaching, coaching, mentorgesprekken of zelfstandig leren onder begeleiding. Je kunt je hier zelf voor opgeven. Het kan ook zijn dat je mentor of vakdocent vraagt of je hieraan deel wilt nemen.

 

Vakondersteuning

Onze vakdocenten verzorgen van maandag tot en met woensdag extra vakondersteuning voor als je moeite hebt met de verwerking van de leerstof. Deze vakondersteuning is tijdens het achtste lesuur of erna. Aan deze extra ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

 

Huiswerkklas

Van maandag tot en met woensdag kun je na schooltijd je huiswerk maken en leren onder begeleiding van een docent. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Tutor

Je tutor is een leerling uit de bovenbouw die de lesstof nog een keer met je herhaalt en oefent. Eenvoudig en op jouw tempo. Deze tutor is een expert in het vak en heeft een training gevolgd om dit goed uit te leggen.

 

Lentor

Lentoren zijn gemotiveerde en betrokken leerlingen uit de bovenbouw, die de brugklasmentoren assisteren. Zij zorgen op hun manier voor een persoonlijk en warm welkom, waarbij ze jou als brugklasser wegwijs maken op je nieuwe school.

 

Leerjaarcoördinator

De Walewyc Mavo heeft vier leerjaarcoördinatoren. Deze houden zich bezig met leerlingenzaken binnen de organisatie van de school. Dit zijn:

Klas 1: Jelle Fitters
Klas 2: Simone van Balkom
Klas 3: Loes Dieltjens
Klas 4: Nicky Jansen

 

Zorgcoördinator

Yazz van Pruissen coördineert de ondersteuning op onze school. Zij is contactpersoon voor externe partners, zoals de gemeente, GGD, GGZ en Veilig Thuis. Maartje Mestrom is de anti-pestcoördinator. In geval van pesten voert zij een preventieprogramma uit en ondersteunt de mentoren. Daarnaast gaat ze gesprekken aan met ouders.

 

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, dan bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol is te lezen waar je op kunt rekenen.

 

Faalangst en examenvrees

Voor leerlingen met faalangst of examenvrees bieden we een cursus aan, die gegeven wordt door speciaal opgeleide docenten.

 

Vertrouwenspersoon

De Walewyc heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en medewerkers en kunnen benaderd worden als iemand wil praten of melding wil doen van zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De vertrouwenspersonen zijn:

  • Voor leerlingen: Maartje Mestrom
  • Voor medewerkers: Steffie Schellinger

 

Decaan

Onze decaan begeleidt leerlingen in overleg met de mentor en ouders bij de studie- en beroepskeuze. In klas 2 en 3 ligt het accent op de keuze voor het vakkenpakket en oriëntatie op de verschillende beroepssectoren. In klas 4 gaat het om de keuze voor een vervolgopleiding en beroepsmogelijkheden.

 

Externe expertise

Wij hebben veel expertise in huis om leerlingen ondersteuning te bieden. Soms halen we ook externe expertise in huis. Hoe we dat doen, staat te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. We werken samen met andere scholen in de regio, dat doen we via Samenwerkingsverband VO De Langstraat.

Lees in onze schoolgids meer over leerlingondersteuning en -begeleiding.